Korábbi cikkeinkben már érintettük a vízumkényszer eltörlésének előnyeit, illetve hátrányait. A vízummentességi program keretén belül utazni kívánó külföldi állampolgárok számára a legnagyobb előnyt a beutazási engedély megszerzésével kapcsolatos leegyszerűsített és gyors eljárás, valamint a konzulátusi sorban állás elkerülése jelenti majd.

A vízummentességi program szabályai a legnagyobb hátrányt azoknak fogják jelenteni, akik tanulni, dolgozni akarnak, vagy esetleg letelepedési szándékkal kívánnak az orszagba beutazni, ugyanis ezen személyeknek továbbra is vízumra lesz szükségük.

Általános esetben, az országba való vízummentes belépést követően, a tartózkodási engedély meghosszabítására nem lesz lehetőség, illetve a vízummentességi szabályok nem engedik majd meg a státusz módosítását sem. Ez azt jelenti, hogy a legfeljebb kilencven napos tartózkodási idő lejárta után el kell majd hagyni az országot.

Bevándorlás esetében a státuszmódosítás tilalma azt jelenti, hogy a vízummentesen beutazó külföldi állampolgár nem módosíthatja majd státuszát más, nem-bevándorló státuszra, anélkül, hogy elhagyná az országot, illetve, hogy nem hosszabíthatja meg a tartózkodási engedélyt, mint azt a túrista vízum esetében a törvény megengedi.

Emellett általános esetben annak, aki bevándorlási kérelmet kíván benyújtani, nem lehet majd az országban megvárni a döntést, hanem el kell hagynia az országot és otthonról, az Amerikai Nagykövetségen keresztül kell majd az eljárást lefolytatnia. Természetesen a kéreleme jóváhagyását követően visszatérhet az országba.

A szigorú szabályok között azonban akad egy igen figyelemre méltó kivétel is. Amerikai állampolgárok házastársaira, illetve kiskorú gyermekeire nem vonatkozik a státuszmódosítás tilalma.

Ennek alapján amerikai állampolgár házastársa, illetve kiskorú gyermeke számára, akik vízummentesen érkeztek az Egyesült Államokba, a törvény lehetővé teszi majd, hogy a vízummentességi programban való részvétel ellenére módosítsák a státuszukat és zöldkártyát szerezzenek. A zöldkártya ily módon való megszerzése természetesen több feltételhez kötött. Ebben az esetben is fontos tényező lesz majd, hogy a házasság az országba való beutazás, vagy már a megérkezést követően köttetett-e, valamint, hogy a házasságon alapuló bevándorlási kérelem beadásakor a bevándorolni szándékozó személy tartózkodási engedélye érvényes volt-e, vagy a kérelem beadásának időpontjában már lejárt a tartózkodási engedélye.

A vízummentességi programmal, vízumokkal, illetve bevándorlással kapcsolatban felvetődött kérdéseikkel és problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon.

Goldberger Péter 1(866)984-9833 Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.