Múlt heti cikkünk folytatásaként, melyben már említettük, hogy a Bevándorlási törvény megköveteli, hogy egy bevándorló bebizonyítsa, hogy nem fog az államot sújtó közteherré válni, ahol az állam  a szociális támogatási rendszeren keresztül kell, hogy eltartsa majd, ezt a témát érintjük e héten is. A családegyesítésen és a házasságon keresztüli bevándorlás esetében  egy 1996-os törvény megköveteli az ún. “affidavit of support”, vagy támogatói nyilatkozat használatát. A törvény néhány esetben munkavállaláson keresztül bevándorolni szándékozók esetében is megköveteli a támogatói nyilatkozat alkalmazását, például abban az esetben, ha a munkát biztosító cég valamely több, mint öt százalékos tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosa a bevándorló rokona. A támogatói nyilatkozatot a zöldkártyás, vagy amerikai állampolgár szponzoráló családtag tölti ki és írja alá. A támogatói nyilatkozat egy olyan formanyomtatvány, melyen a bevándorlót szponzoráló családtag feltűnteti személyes adatait, valamint pénzügyi hátterére, kerestére vonatkozó információkat, és azt, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik ahhoz, hogy szükség estén a bevándorló családtagot támogassa, aki ezáltal nem fog az állam támogatására szorulni. Házasság esetében a szponzor férj vagy feleség kell, hogy kitöltse ezt a formanyomtatványt. A szponzor akkor tudja sikeresen igazolni, hogy megfelelő anyagi háttérrel rendelkezik a bevándorló támogatásához, ha pénzügyi háttere és keresete éves szinten eléri a törvényben meghatározott, a család nagysága szerint megállapított, minimális megélhetési küszöb százhuszonöt százalékát. Amennyiben a családtag szponzor kereste nem elegendő ahhoz, hogy támogassa a bevándorlót, akkor a törvény lehetővé teszi az ún. “joint sponsor”, vagy társ-szponzor alkalmazását.  Társ-szponzor zöldkártyás, vagy amerikai állampolgár lehet. Nem szükséges, hogy a társ-szponzor családtag legyen. Lehet  barát, vagy ismerős is. A társ-szponzor, hasonlóan a családtag szponzorhoz, egy támogatói nyilatkozatot kell, hogy kitöltsön és aláírjon, és megfelelő anyagi háttérrel kell rendelkezzen ahhoz, hogy támogassa a bevándorlót szükség esetén. Amennyiben a szponzor és a társ-sponzor keresete megfelelő, akkor elkerülhető, hogy a Bevándorlási Hivatal elutasítsa a bevándorlási kérelmet arra hivatkozással, hogy a bevándorló nagy valószínűséggel közteherré válik, megélehtése nem látszik biztosítottnak és ezáltal fennáll a lehetősége annak, hogy a bevándorló elsődleges megélhetési forrása az állam által biztosított szociális intézmény rendszer igénybevétele által lesz majd csak lehetséges. Szponzorálással, és egyéb bevándorlással kapcsolatban felvetődött kérdéseikkel és problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon. Goldberger Péter 1(866)646-7361 Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.