Az Amerikába való bevándorlási eljárás során a bevándorolni szándékozó személyeknek be kell bizonyítaniuk többek között, hogy nem lesznek az Egyesült Államok terhére, tehát nem válnak közteherré, és elsődlegesen nem azért kívánnak bevándorolni az országba, hogy igénybe vehessék az országban rendelkezésre álló szociális juttatásokat.

Ez több problémát okoz a bevándorlók körében, például a házasságon és más rokoni kapcsolat alapján bevándorlni szándékozók esetében. Ugyanis a Bevándorlási és Állampolgársági törvény alapján nem adható ki bevándorló vízum, illetve nem jogosult a zöldkártya megszerzésére az, aki esetében fennáll a veszélye annak, hogy az Egyesült Államokban közteherré, vagyis szociálisan támogatásra rászoruló személlyé válik.

A törvény definíciója szerint az a bevándorolni szándékozó külföldi, aki az országba való bevándorlás után megélhetése megteremtésének elsődleges forrásaként állami, szociális alapon járó támogatásra szorul, az közteherré válik és nem jogosult a bevándorló státusz megszerzésére.

A már zöldkártyával rendelkezők részére több, az állampolgárok részére is rendelkezésre álló szociális juttatás igénybevételére nyílik mód. A jelenleg hatályos, mindenkit ellehetetlenítő bevándorlási törvények szerint azonban illegális bevándorlók nem jogosultak, néhány kivételt kivéve, állami támogatások és szociális juttatások igénybevételére. Így például illegálisok elvileg nem kaphatnak étkezési jegyet, kivéve ha háztartásukban egy amerikai állampolgár is él. Ennek alapján illegális bevándorlók, akik gyermekei itt születtek, a gyermekeiken keresztül hozzá tudnak jutni ilyen szociális támogatáshoz.

A legtöbb esetben illegális bevándorlóknak ennek ellenére lehetősége van sürgősségi orvosi ellátásra, katasztrófa esetére járó átmeneti időre adott rendkívüli segélyre és fertőző betegségek terjedése elleni oltásra. Illegális bevándorlók gyermekeinek joga van az állami oktatási rendszerben tanulni. Emellett több államban van lehetőség jogosítvány megszerzésére, illetve munkahelyi balesetek esetén részesedhetnek kártérítési hozzájárulásban (worker’s compensation).

Az említett szabály két igen fontos problémát vet fel, melyeket a bevándorlási eljárás során egymással szoros összefüggésben kell figyelembe venni. Az egyik, az, hogy minden bevándorlónak bizonyítania kell, hogy elegendő anyagi fedezettel, pénzügyi háttérrel rendelkezik saját, illetve családja megélhetésének fedezésére, illetve, hogy a bevándorló nem fog az államot súlytó közteherré válni, ahol az állam kell, hogy eltartsa a bevándorlót. Ez azért fontos, mert a fenti törvényből fakadóan, az állami; social ellátások bevándorlók általi igénybe vétele, valamint az, hogy megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik-e a bevándorló, kihatással lehet a zöldkártya megszerzésére.

A szociális juttatások körével, illetve a bevándorláshoz szükséges pénzügyi háttér és megélhetés bizonyításával következő publikációnkban részletesen fogunk foglalkozni.

Folyt. Köv.

Bevándorlással kapcsolatban felvetődött kérdéseikkel és problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon.

Goldberger Péter 1(866)646-7361

Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.