Az amerikai gazdaság mindenki által érzékelhető romlása, a lakáshitelek, a finanszírozási, illetve a pénzügyi rendszer összeomlása elkerülhetetlen kihatással van mindennapi életünkre.

Több millió ember számára jelent problémát például a kreditkártyákon felhalmozott tartozások és a rájuk rótt csillagászati kamatok, a korábban felvett gépjármű- és lakáskölcsönök visszafizetése. Ez utóbbi esetében nehezíti a problémát a változó kamatozású hitelek kamatainak drasztikus növekedése és az a tény, hogy a legtöbb esetben az újrafinanszírozás lehetősége is kizárt.

A fent említett pénzügyi promblémák orvoslására ad lehetőséget a csődeljárás intézménye, amely nem csak vállalatok, hanem magánszemélyek részére is rendelkezésre álló jogi eszköz. A csődeljárási törvény hetedik fejezetében foglalt eljárás például lehetőséget biztosít arra, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő fizetésképtelen, vagy eladósodott személyek felmentést kapjanak adósságaik visszafizetése alól, és tehermentes új életet kezdhessenek.

Lakáskölcsönök, ezen belül is főleg a változó kamatozású lakáskölcsönök terheivel küzdők esetében jelenthet megoldást a már meglévő lakáskölcsönök módosítása, az eredetinél rugalmasabb kölcsönre való változtatása, amely kedvezőbb havi törlesztőrészletet, illetve előnyösebb feltéleleket biztosíthat a kölcsönt felvevő személy részére.

Több esetben fordul elő, hogy az ingatlanpiac állapota miatt az ingatlan piaci értéke alacsonyabb, mint az arra korábban felvett hitel összege. Erre az esetre nyújt segítséget az úgynevezett “short sale” intézménye. Ebben az esetben, a pénzügyi nehézségek és az ingatlanpiaci helyzet tükrében, a bank hozzájárulhat az ingatlan értékesítéséhez. Az ingatlan eladásából befolyt összeg ebben az esetben tehát kevesebb, mint a banki tartozás, ennek ellenére a short sale intézménye lehetővé teszi, hogy az ingatlan értékesítéséből befolyt összeget a bank elfogadja a teljes, folyósított hitel összegének kielégítéseként, aminek eredményeként a kölcsönvevő szabadul a lakás értékének és a banki kölcsön összegének értéke közötti különbözet kifizetési kötelezettsége alól.

Ingó- illetve ingatlan fedezettel nem terhelt hiteltartozások, illetve hitelkártya tartozások esetében lehetőség nyílik a hitelezőkkel való csődeljáráson kívüli megegyezésre is. A tartozások ily módon történő kiegyenlítésének eredményeként több esetben lehetővé válik az eredeti tartozás összegének jelentős csökkentése, illetve részletfizetési kedvezmények kieszközlése is.

Pénzügyi nehézségeik, tozásaik rendezésének jogi megoldásaival, a csődeljárás lefolytatásával, lakáshitelek módosításával, valamint a short sale intézményével kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel keressék fel irodánkat bizalommal.

Goldberger Péter 1-866-984-9833 Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.