Barack Obama elnöktől beiktatását követően igen sokan várják, hogy végrehajtsa az átfogó bevándorlási reformot. Most már több, mint két éve hallunk arról, hogy a törvényhozás képviselői több törvényjavaslatot is előterjesztettek a bevándorlás kérdésének rendezésével kapcsolatban, azonban ezek a javaslatok soha nem emelkedtek törvényerőre. Az alábbiakban egy rövid ismertetőt olvashatnak arról, hogy hogyan lesz egy javaslatból törvény. Törvényjavaslattal bárki előállhat, akár egy érdekcsoport is készíthet javaslatot, azonban azt a törvényhozás elé csak a Kongresszus egy tagja terjesztheti elő törvényjavaslatként. A kongresszus, az Egyesült Államok törvényhozása, két házból áll. Az egyik az ún. Képviselők Háza (U.S House of Representatives), a másik pedig az ún. Szenátus (U.S. Senate).  Törvényjavaslatot a Kongresszus egy tagja, egy képviselő vagy egy szenátor nyújthat be. A javaslat a benyújtását követően komplex eljárási szabályok alapján egy szakértői bizottsághoz kerül megvitatásra. A bevándorlási törvényjavaslatok az ún. Jogi Bizottság (Judiciary Committee) hatáskörébe tartoznak. A Bizottság vizsgálja a javaslatot, elfogadhatja, további vizsgálatra albizottságokhoz küldheti, módosíthatja, de akár el is utasíthatja. Több törvényjavaslat ezen a ponton bukik meg. Amennyiben a törvényjavaslat albizottság elé kerül, itt kezdődik meg a törvény kidolgozása. Az albizottság tanulmányozza, elemzi és megvitatja a javaslat tartalmát, és meghallgatásokat tart a témával kapcsolatban. A meghallagatások után az albizottság egy jelentéshez csatolva visszaküldi a javaslatot a Bizottságnak. Ez történhet módosításokkal, vagy módosítások nélkül. Az albizottság dönthet úgy is, hogy visszatartja a javaslatot és nem készít róla jelentést, mely esetben ezen a szakaszon is megbukhat a javaslat. Amennyiben az albizottság visszaküldi a javaslatot a Bizottsághoz, a Bizottság további vizsgálatokat folytathat, majd szavaz arról, hogy felterjessze-e azt a Kongresszusnak. Amennyiben a Bizottság felterjeszti a javaslatot a Kongresszus felé, elkészít egy jelentést, amely alapján a Kongresszus azon házában, amelynek tagjától alapvetően a javaslat érkezett, a javaslat megvitatásra kerül. A képviselők, illetve szenátorok vitáját követően szavazásra kerül sor. Amennyiben a törvényjavaslatot az egyik ház megszavazza, a javaslat átkerül a másik házhoz is megvitatásra illetve szavazásra. A törvényjavaslatot a Kongresszus mindkét házában ugyanolyan formában kell elfogadni. Módosítások esetén tovább folytatódik a javaslat vitája. Amennyiben az ellentétek nem kerülnek elsimításra, a javaslat ezen a ponton is elakadhat és nem válik törvénnyé. Amennyiben azonban mindkét ház teljességében elfogadja a javaslatot, és a módosítások kapcsán is konszenzus születik, a törvényjavaslatot elküldik az Egyesült Államok elnökének.  Ha az elnök tíz napon belül nem intézkedik, a javaslat automatikusan törvényerőre emelkedhet. Az elnök ellenezheti és megvétózhatja a javaslatot, mely esetben a javaslatból nem lesz törvény, illetve jóvá is hagyhatja a javaslatot, mely esetben aláírásával a javaslatot törvénybe iktathatja. A bevándorlással kapcsolatos javaslatok is a fent vázolt törvényhozási útvesztőn keresztül válhatnak törvénnyé. Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Kérdéseikkel és jogi problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon. Goldberger Péter 1(866)984-9833