Az Egyesült Államokban legutóbb teljeskörű és átfogó amnesztiát biztosító bevándorlási törvények a 80-as évek végén születtek legutoljára. Ilyen az 1986-os amensztia, amely során több millió bevándorló kapott lehetőséget státusza legalizálására. Az amnesztiát biztosító bevándorlási törvények életbe lépése mellett azonban megfigyelhető volt néhány hiba, illetve felmerülő probléma, mely ahhoz vezetett, hogy több illegálisan Amerikában tartózkodó személy kérelme elutasításra került a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által. A kérelmek elutasítása mellett akadt olyan kérelmező is, akinek a beadványát nem fogadta el a Bevándorlási Hivata,l és még a beadás alkalmával elutasításra került, arra való hivatkozással, hogy a kérelmező nem felel meg az amnesztiát biztosító törvényben előírt feltételeknek. Az elutasításoknak több indoka is volt. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főleg a bizonyítékok hiányára, illetve a nem-bevándorló státusz szabályainak megsértésére való hivatkozással utasította el a kérelmeket. A fent említett elutasítások kapcsán 1988-ban az Egyesült Államok, Washington Nyugati Kerületi Bíróságán jogvédő szervezetek pert indítottak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ellen. A per több mint húsz éve folyt, 2008. decemberében azonban a peres felek egyezséget kötöttek, és így az ügy lezárult. Az egyezség eredményeként igen sok, korábban elutasított kérelmező ismét lehetőséget kap arra, hogy hosszú évek után újra beadja a zöldkártya iránti kérelmet, és az 1986-os amnesztia alapján mégis megkapja a letelepedési engedélyt. Várjuk mindazok jelentkezését, akik korábban, az 1986-os amnesztia idején bármilyen oknál fogva sikertelenül folyamodtak státuszuk legalizálása iránt. A egyezségben szereplő feltételekkel, a kérelmek beadásával, illetve más bevándorlással kapcsolatban felvetődött kérdéseikkel és problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon. Goldberger Péter 1-866-984-9833 Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.