Adós Fizess!

Az üzleti életben gyakran előfordul, hogy bizonyos megrendelt szolgáltatások, illetveelvégzett munka után a megrendelő nem hajlandó rendezni a számlát. A magánszférában is előfordul hasonló helyzet. Például, mikor magánszemélyek jóhiszeműen kölcsönt folyósítanak egy másik személy részére, aki a későbbiekben nem hajlandó a kölcsönt visszafizetni.

Ezen esetekben a tartozások adóstól való behajtása több nehézségbe ütközhet. Az ilyen jellegű viták legegyszerűbb megoldása az adóssal való megegyezés. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a törvény lehetővé teszi jogi eszközök igénybevételét a jogos követelések adóstól való behajtása érdekében. A követelések behajtására vonatkozóan a tartozás összegétől függően az illetékes bíróság előtt pert lehet indítani.

A bíróság előtt bizonyítani szükséges, hogy az adós kinek és mennyivel tartozik. Ezt természetesen írásos bizonyítékokkal lehet alátámasztani. Ezért mindenképpen javaslott, hogy például szolgáltatások nyújtása, a munka elvégzése, illetve kölcsön folyósítása előtt a felek írásba foglalják kötelezettség-vállalásaikat. Szerződés, vagy írásba foglalt megállapodás bizonyíthatja a követelés eredetét. Ezen felül a tartozás összegének igazolására szolgálhat még, az adós részére megküldött kiegyenlítetlen számla is.

Amennyiben az adós nem törleszti tartozását, pert lehet indítani ellene. A per minden esetbenkereset beadásával kezdődik. Ebben a felperes az alperessel szemben támosztott követelésének alapjait, a követelés tárgyát, valamint összegét határozza meg. Miután a kereset benyújtásra került, a felperes eljuttatja annak egy példányát az adós alperes részére. Ettől a pillanattól kezdve az adós alperest a jogszabályok kötelezik arra, hogy az ellene felhozottakra reagáljon.

A feleknek a per megindítása után is lehetőségük van arra, hogy bíróságon kívül megállapodjanak. Amennyiben nincs megállapodás, abban az esetben a bíróság dönt arról, hogy jogos-e a követelés. Ha a bíróság a követelést jogosnak ítéli meg, kötelezi az alperest a tartozás megfizetésére. Ezt követően a bírósági döntés birtokában a követelés behajtható a nemfizető adóstól. A bírósági döntés alapján az adós vagyontárgyai, ingatlantulajdona jelzáloggal terhelhető, és a tartozás behajtásának biztosításában, az adós lakhelye szerint illetékes marshall illetve sheriff nyújt segítséget.

Követelések érvényesítésével, tartozások és kölcsönök jogi úton történő behajtásával, illetve pereskedéssel kapcsolatban felvetődött kérdéseikkel és problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon. Goldberger Péter 1(866)984-9833 Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.