Több kérdés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy ki, és melyik családtagja javára nyújthat be bevándorlási kérelmet. A rokoni kapcsolat alapján bevándorolni szándékozók, akkor jogosultak a bevándorló státusz megszerzésére, ha megfelelő rokoni kapcsolatban állnak egy zöldkártyával rendelkező vagy egy amerikai állampolgár családtaggal. Amerikai állampolgárok bevándorló státuszt kérelmezhetnek gyermekeik, szüleik, házastársaik valamint testvéreik részére. Zöldkártya birtokosai pedig házastársaik, és még nem házas gyermekeik részére. Zöldkártya birtokosai nem nyújthatnak be kérelmet például szüleik, illetve házas gyermekeik részére. Nagyszülő, nagynéni, nagybácsi, após/anyós és unokatestvér révén nem lehet bevándorló státust szerezni. A rokoni kapcsolat foka szerint, a Bevándorlási Hivatal négy különböző kategóriába sorolja a családtagokat. A benyújtott kérelmek elbirálási ideje több évet is igénybe vehet és nagyban függ attól, hogy a családtag melyik kategóriába esik és mikor adta be a kérelmet. A beadás időpontja lesz irányadó arra vonatkozóan, hogy meddig tart majd az eljárás. A több éves várakozás során beálló változások azonban lehetőséget adnak arra, hogy a kérelem egy gyorsabb elbirálási idejű kategóriába kerüljön. Példaként vegyük azt az esetet, amikor egy zöldkártyás családtag nyújt be kérelmet gyermeke javára. Ha a több éves várakozás közben a zöldkártyás családtag amerikai állampolgárrá válik, megnyilik a lehetőség arra, hogy a hosszabb ideig tartó elbirálás alá eső kategóriából, a kérelem átkerüljön egy gyorsabb bevándorlást biztositó kategóriába. Ezért, zöldkártyával rendelkezők esetében érdemes az arra jogosult családtagok javára a kérelmeket az állampolgárság megszerzése előtt beadni, ugyanis az állampolgárság megszerzése után felgyorsulhat az eljárás, anélkül, hogy azt újra be kellene adni és az addig várakozással töltött idő is beszámit.

Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető.

Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.

Goldberger Péter