Az Egyesült Államok cégjogi rendszere igen flexibilis, befektetés és vállalkozásbarát jogszabályokra épül, függetlenül attól, hogy a cég mely államban kerül bejegyzésre és milyen cégjogi formát választanak az adott cégtulajdonosok.

Egy vállakozás beindítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a vállalkozó a cég bejegyzése előtt tisztában legyen a választható cégformák közötti jogi eltérésekkel, az alapítható cégformák előnyeivel és hátrányaival.

A legismertebb és legelterjedtebb vállalkozási forma manapság az un. Corporation és a Limited Liability Company.

A Corporation, egy önálló jogi személyként működő gazdasági társaságot takar, amelynek tulajdonosai a részvényesek. A részvényesek által megalapított cég rendelkezhet önálló üzleti bankszámlával, tulajdont szerezhet, jogokat és kötelezettségeket vállalhat.

A cégforma két tipusa az „S” illetve a „C” Coproration. A két megjelölésnek adójogi szempontból van jelentősége. Az adóhivatal ezen két cégforma között adózási szempontból tesz különbséget.

A „C” corporation társasági adó fizetésére köteles. A befolyt és már társasági szinten leadózott osztalékok kifizetését követően a részvényesek a részükre átutalt osztalék után még személyi jövedelemadót is kötelesek fizetni.

Ezzel szemben az „S” corporation esetében a cég nem fizet társasági adót. Ebben az esetben a részvényesek a befolyt osztalék után saját részesedésük erejéig fizetik a rájuk eső adót a személyi jövedelemadó részeként. Az „S” corporation azonban csak amerikai állampolgár vagy zöldkártyás személy által hozható létre.

A corporation, mint cégforma legnagyobb hátránya, hogy a cég fenntartása és üzemeltetése során több formalis kötelezettségnek kell eleget tenni. A cég köteles például minden évben tulajdonosi, igazgatói közgyűlést tartani, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Limited Liability Company (LLC), egy korlátolt felelősségű társaságot takar, amelynek tulajdonosai a tagok. A cégforma előnye, hogy biztosítja a korlátolt felelősség rendszerét, de emellett adózási és működtetési szempontból is nyújt előnyöket.

Az LLC nem fizet társasági adót a befolyt profit után. Minden osztalék kifizetése esetén a tagok kötelesek kifizetni a rájuk eső osztalék utáni adót. Mindemelett előny, hogy a cégforma alapítása után egyszerűbb és kevesebb formális kötelezettségnek kell eleget tenni, nem szükséges például éves közgyűlést tartani.

A cégforma egyik legnagyobb hátránya, hogy több államban, így például New York államban is, az LLC megalapításának tényét közzé kell tenni két helyi újságban, amely további költséggel járhat.

Cégalapitással, és cégjogot érintő kérdéseikkel keressék fel irodánkat bizalommal.

Goldberger Péter

1-866-646-7361

Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető.

Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.