Amerikai állampolgárral kötött házasság esetén a házastárs bevándorlási kérelmét a Bevándorlási Hivatal (USCIS) hónapok leforgása alatt bírálja el.

Fontos azonban, hogy még házasság esetén sem kap a bevándorló házastárs végleges zöldkártyát minden esetben.

A bevándorlási kérelem beadását követően, a házastársak kötelesek közösen megjelenni a Bevándorlási Hivatal által lefolytatott interjún. Ennek az interjúnak az a célja, hogy a Bevándorlási Hivatal meggyőződjön a házasság valódiságáról. Amennyiben az interjú során a Bevándorlási Hivatal képviselője mindent rendben talál, jóváhagyja a kérelmet és engedélyezi a zölkártya kiállítását.

A bevándorló házasatárs ekkor vagy végleges, tíz évre szóló, vagy ideiglenes, két évig érvényes zöldkártyát kap. Ez attól függ, hogy mikor köttetett a házasság. Amennyiben a házastársak a sikeres interjú időpontjában több, mint két éve házasok, akkor a bevándorló házastárs végleges zöldkártyát kap. Amennyiben a házastársak az interjú időpontjában kevesebb, mint két éve házasok, akkor a külföldi házastárs ideiglenes zöldkártyát kap.

Az ideiglenes zöldkártya két évig érvényes. Ennek az a következménye, hogy a házastársak a zöldkártya kiállításától számított két év lejárta előtt újabb kérelmet kell, hogy benyújtsanak a Bevándorlási Hivatal felé, annak érdekében, hogy a két év lejárta után a bevándorló házastárs végleges zölkártyát kapjon.

Fontos, hogy a kérelmet a házastársak hasonlóan az első kérelemhez, közösen kell, hogy benyújtsák, annak bizonyítása érdekében, hogy továbbra is házasok és két év elteltével is házassági kötelékben élnek egymással.

A kérelem beadásának határidejével kapcsolatosan kaptuk a legtöbb kérdést. A kérelem beadására a házastársak mindenképpen az ideiglenes zöldkártya lejárati időpontja előtti kilencven (90) napon belül kötelesek. Legkorábban a kérelem az ideiglenes zöldkártya lejárati dátumát megelőző kilencvenedik nap. Javasolt a kérelem időben történő beadása. A Bevándorlási Hivatal igen szigorúan veszi a késve beadott kérelmeket és a házastárs akár el is veszítheti a zöldkártyáját, ha késve érkezik be a kérelem.

Ez a kérelem igen sokban hasonlít az első bevándorlási interjút megelőző kérelemhez. A Bevándorlási Hivatal ennél a második kérelemnél is megköveteli, hogy a házastársak bizonyítsák házasságuk valódiságát. Ebből következik, hogy a házastársak újra a korábbiakhoz hasonló dokumentumok beadásával győzhetik meg a Bevándorlási Hivatalt a házasság valódiságáról.

Emellett többeket foglalkoztat a kérdés, hogy vajon lesz-e második interjú. Ezt a kérdést nem lehet egyszerűen igennel vagy nemmel megválaszolni. A gyakorlat azt mutatja, hogy általában a Bevándorlási Hivatal eltekint a második interjútól, azonban szúrópróba szerűen eljárva van amikor mégis szükségessé teszi. Az általános tapasztalat az, hogy a jól elkészített, dokumentumokkal alátámasztott kérelmek esetében a Bevándorlási Hivatal többnyire eltekint a második inertjú megtartásától, és a bevándorló házastárs a beadást követő pár hónapon belül megkapja a végleges zöldkártyát postai úton.

Amennyiben a fenti témával, zöldkártya kérelmek beadásával kapcsolatos jogi tanácsra van szükségük, keressék fel irodánkat.

Goldberger Péter

Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető.

Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.