A H1B ideiglenes munkavállalási lehetőséget biztosító vízum, olyan különleges foglalkozásokban dolgozókra vonatkozik, akiknek legalább egyetemi, vagy ennél magasabb végzettségre van szükségük munkájuk elvégzéséhez már a legalacsonyabb szinten is. Új H1B vízum kérelem minden év április első napjától adható be, és amennyiben jóváhagyásra kerül, a munkavállaló legkorábban októberben állhat munkába az őt szponzoráló cégnél. A vízum három évre érvényes, és további három évre meghosszabítható. A vízumra vonatkozó szabályok lehetővé teszik továbbá azt is, hogy a már munkaviszonyban álló H1B vízumok birtokosai időközben a vízumukból még fennmaradó időre munkáltatót váltsanak. Ez több szempontból is fontos. A jelenlegi gazdasági helyzetben több cég tömegesen bocsátja el alkalmazottai nagy részét. Ezek között az elbocsátott munkavállalók között természetesen első helyen állnak a munkavállalási engedélyekkel rendelkező külföldiek. Az Obama kormány nemrégiben jóváhagyott gazdaság fejlesztesét célzó intézkedései között például feltétételként került meghatározásra, hogy egy cég, illetve intézmény, amely részesül az állam által a gazdaság serkentésére fordítandó összegből, csak abban az esetben vehet fel külföldi ideiglenes munkaerőt, ha be tudja bizonyítani, hogy a cég teljes mértékben rá van utalva a külföldi munkaerőre. Ezen rendelkezések, valamint a tömeges elbocsátások igencsak megnehezítik a külföldi munkavállaló megélhetését, valamint felvételét, illetve további alkalmazását. Itt kívánjuk felhívni azok figyelmét, akik jelenleg H1B státuszban vannak. Az elbocsátás tényét a Bevándorlási Hivatal igen szigorúan veszi. Amennyiben egy H1B vízum birtokosának valamilyen okból megszűnik a munkája, és munkáltatója ezt jelentette a Bevándorlási Hivatal felé, akkor a munkavállaló elveszíti státuszát. A Bevándorlási Hivatal legújabban alkalmazott gyakorlata szerint akinek megszünt a munkája és ez bejelentésre került, majd ezek után talált egy másik munkáltatót és ennek alapján bead egy kérelmet a munkáltatóváltásra vontakozóan, a Bevándorlási Hivatal elutasítja a kérelmeket, mondván, a munkavállaló első munkaviszonyának megszűnését követően elveszítette legális státuszát, így a munkáltatóváltás nem fogadható el. Ezért minden H1B vízum birtokosának azt javasoljuk, hogy egyeztessen munkáltatójával munkaviszonyának folytatásáról, illetve megszüntetéséről, ugyanis ha továbbbra is státuszban szeretnének maradni és munkáltaltatónál kívánják folytatni munkájukat, akkor az erre vonatkozó kérelmet még az első munkaviszony megszűnése előtt be kell adni, annak érdekében, hogy a Bevándorlási Hivatla azt érdemben bírálja el. Amennyiben az elbocsátás elkerülhetetlenné válik, fontos tudni, hogy a bevándorlási törvények alapján, bár ezt a munkáltatók igen ritkán veszik figyelembe,  a munkavállalónak joga van tizennégy nap felmondási időhöz, amely alatt még lehetőség nyílhat a munkáltató váltásra. A H1B vízumok beadásával, munkáltató váltással illetve ezek követelményeivel és feltételeivel kapcsolatos kérdéseikkel és problémáikkal keressék irodánkat ingyenesen hívható telefonszámunkon. Goldberger Péter 1(866)984-9833 Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető. Felmerülő jogi problémáikkal forduljanak irodánkhoz bizalommal.