A gazdasági és az üzleti élet számos területén tevékenykedő cég és egyéni vállalkozó működése során nem egyszer fordul elő, hogy az általuk nyújtott szolgáltatás vagy elvégzett munka után járó fizettséget ügyfeleik nem hajlandóak kifizetni.

Kérdés, hogy mit lehet tenni. Természetesen az első és legkézenfekvőbb megoldás a két fél közötti nézeteltérés megállapodás, tárgyalás utján történő rendezése. Ez a legcélravezetőbb megoldás, azonban ez nem minden esetben lehetséges, mert az adósok a legtöbb esetben elzárkóznak a tárgyalásoktól és minden olyan megállapodás megkötésétől, amely kötelezné őket a fizetésre. Ilyenkor nem marad más lehetőség, mint jogi úton rendezni a problémát.

A jogos követelések bírósági úton érvényesíthetőek. A per minden esetben a kereset beadásával kezdődik. Ebben a felperes az alperessel szemben támosztott követelésének alapjait, a követelés tárgyát, valamint összegét határozza meg. Miután a kereset benyújtásra került, a felperes eljuttatja annak egy példányát az adós alperes részére.

Ettől a pillanattól kezdve az adós ügyfelet a jogszabályok kötelezik arra, hogy az ellene felhozottakra reagáljon. Természetesen az adósnak minden lehetősége megvan arra, hogy kifogásait előterjessze és ellentmondjon a keresetben követelt tartozás megfizetésének. Azt azonban nem teheti, hogy figyelmen kívül hagyja a keresetet és nem válaszol. Amennyiben ugyanis az alperes a kerestre nem válaszol a megadott, rendelkezésére álló időn belül, akkor a felperes kérheti a bíróságot, hogy hozzon döntést a keresetről és hagyja jóvá a kerestben foglalt követelést, mivel a másik fél nem válaszolt. Amennyiben a keresetre az adós válaszol, akkor aperes eljárás folytatódik és a bíróság a felek által benyújtott bizonyítékok ismeretében dönti el az ügyet.

A peres eljárás megindítása mellett a jogszabályok lehetőséget biztosítanak rendkívüli jogi eszközök igénybevételére is. Ilyen például az úgynevezett “Mechanic’s Lien”. Ez a jogi eszköz leginkább a záloghoz hasonlítható. Lényege, hogy biztosítékot nyújt azon vállakozók és cégek számára, akik értéknövelő munkát végeztek például egy házon, lakáson, esetlegesen egy autón, vagy akár egy régi bútordarabon, és munkájuk, szolgáltatásuk nem került kifizetésre. Ezen jogi eszköz igénybevétele révén az adós tulajdona lesz a biztosítéka a követelés teljesítésének. Amennyiben az adós nem fizet, a bíróság az adós záloggal terhelt tulajdonát értékesíti és a befolyt összegből törleszti a vállalkozó részére a ki nem fizetett összeget.

Fontos tudni azonban, hogy a feleknek továbbra is lehetőségük van a bírósági eljárás bármely szakaszában arra, hogy bíróságon kívül megállapodjanak, és a felperes a keresetét visszavonhatja, amennyiben a kifizetés megtörtént és ily módon a jogvita megállapodás és egyezség alapján elrendeződött.

Jogvitáik peres úton, vagy peren kívüli rendezésével kapcsolatosan forduljanak irodánkhoz bizalommal.

Goldberger Péter

1-866-646-7361

Jelen publikáció kizárólag tájékoztató jellegű, jogi tanácsadásnak nem tekinthető.